Tag Archives: กล้อง DSLR

ศิลปะการถ่ายภาพแนวย้อนแสงเชิงสร้างสรรค์

Silhouettes-1
ปัจจุบันเทคนิคการถ่ายภาพย้อนแสงก็ถูกช่างภาพนำมาใช้บ่อยครั้งทั้งที่เห็นเป็นโครงสร้างเงามืด และการใช้แสงแฟลร์สร้างเอฟเฟ็กซ์ให้เกิดมิติภาพ แม้จะมีบางส่วนสูญเสียสีสันและคอนทราสต์ของภาพไปบ้างก็ตาม อีกแวดวงที่ใช้แสงจากธรรมชาติบ่อยจนชินตาก็เป็นการถ่ายภาพทิวทัศน์ด้วยแสงอาทิตย์และแสงจันทร์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพแนวไหนเอฟเฟ็กซ์ที่ผู้คนชื่นชอบและนำไปใช้สร้างสรรค์ภาพกันอย่างแพร่หลาย คือ แสงที่ไล้ไปตามผิวของวัตถุที่เรียกกันว่า Rim Light และแสงแดดที่สะท้อนเข้าหน้าเลนส์จนเกิดเป็นประกายเรียกว่า Star Light

การถ่ายภาพวัตถุย้อนแสง เมื่อวัตถุกับฉากหลังนั้นมีความแตกต่างของแสงมากและความสามารถของกล้องที่ไม่อาจเก็บรายละเอียดเท่ากับสายตาของคน วัตถุที่ถ่ายจึงมืดและเป็นเงาดำ คุณสมบัติที่ว่ามาทำให้เราสามารถถ่ายรูปเชิงสร้างสรรค์ได้หลายรูปแบบ การถ่ายภาพย้อนแสงหรือภาพเงาดำ ภาพประเภทนี้นักถ่ายภาพสมัครเล่นไม่ค่อยให้ความสนใจ เพราะจะได้ภาพที่ไม่ชัด ไม่เห็นรายละเอียดของวัตถุ ถ้าถ่ายภาพคนจะมองดูแล้วมืด แต่ที่จริงแล้วภาพย้อนแสงไม่ว่าจะเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ตามจะช่วยให้เราเรียนรู้เรื่องรูปร่างของวัตถุที่บังแสงอยู่ นักถ่ายภาพอาชีพมักจะเสาะแสวงหาภาพประเภทนี้อยู่เสมอ เพราะภาพย้อนแสงจะให้ทั้งความงามให้อารมณ์ ให้สีสันรุนแรง ให้ความแปลกตาไปอีกลักษณะหนึ่ง

เทคนิคการถ่ายภาพย้อนแสง

1.รูปแบบการถ่ายภาพย้อนแสงแบบเงาดำ คือการบันทึกแสงโดยให้ฉากหลังมีปริมาณแสงที่สว่างพอดี แต่ให้ตัวแบบมีแสงน้อยที่สุดเพื่อให้กลายเป็นรูปทรงเงาดำ หรือการถ่ายภาพแบบย้อนแสงนั่นเอง
2.เทคนิคการถ่ายภาพย้อนแสงเงาดำ เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้สร้างสรรค์ภาพได้อย่างน่าสนใจ จุดเด่นของภาพแบบนี้คือเราจะเห็นรูปร่างภายนอกของวัตถุที่บังแสงอยู่ไม่เห็นรายละเอียดของวัตถุ
3.อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพย้อนแสงเงาดำ โดยกล้อง DSLR ทุกตัวสามารถใช้ถ่ายภาพชนิดนี้ได้โดยพื้นฐานอยู่แล้ว จุดสำคัญ คือการปรับตั้งค่าการเปิดรับแสงที่ถูกต้องโดยการเลือกใช้โหมดในการบันทึกภาพที่เหมาะสม
4.การควบคุมค่า Speed shutter ในการถ่ายภาพย้อนแสง จะขึ้นอยู่กับปริมาณแสงในขณะนั้น แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือ Speed shutter จะต่ำเกินไปจนถือกล้องด้วยมือเปล่าไม่ได้
5.การควบคุมค่ารูรับแสงในการถ่ายภาพย้อนแสง เป็นเรื่องของการควบคุมระยะชัด ยิ่งรูรับแสงแคบ ระยะชัดก็จะยิ่งครอบคลุมเป็นระยะที่กว้างมากขึ้น
6.การควบคุมค่า ISO ในการถ่ายภาพย้อนแสง ค่าความไวแสงก็ไม่มีกำหนดตายตัว คุณอาจจะเลือกใช้ค่าความไวแสงมากขึ้นหากแสงมีปริมาณน้อยลง หรือใช้ค่าความไวแสงต่ำหากมีปริมาณแสงมาก
7.ขั้นตอนและวิธีการถ่ายภาพแบบย้อนแสง ตามหลักการที่เราต้องเปิดรับแสงฉากหลังให้พอดี ดังนั้นเราต้องวัดปริมาณแสงที่ฉากหลัง