Tag Archives: ทฤษฎีสี

Painting เป็นกระแสที่ได้รับความสนใจและนิยมเป็นอย่างมาก

การทำงานศิลปะเป็นเรื่องของความคิด ความพึงพอใจเฉพาะบุคคล

ศิลปินแต่ละคนมีสิทธิเขียนภาพจากสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือได้รับความบันดาลใจจากอะไรก็ได้ การเขียนภาพโดยมีที่มาจากภาพถ่าย จึงไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งๆที่การเขียนภาพจากภาพถ่ายของศิลปินได้มีมานานแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ภาพถ่ายเป็นสื่อชักนำให้ศิลปินพยายามเลือกสรรเรื่องราว เนื้อหา และรูปแบบในการแสดงออกเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตและภาวะแวดล้อมต่างๆที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนั้น และในทำนองกลับกัน งานจิตรกรรมก็มีส่วนสร้างความบันดาลใจให้กับศิลปินช่างภาพและวงการศิลปะการ ถ่ายภาพด้วยเช่นกัน จะเห็นได้จากภาพถ่ายบางภาพมีลักษณะเหมือนงานจิตรกรรมมาก

ศิลปะเป็นงานอย่างหนึ่งที่ต้องการความแม่นยำในการสร้างงานสูง หากการวาดเส้นผิดพลาดไปเพียงเส้นเดียว หรือเลือกลงสีผิดไปก็อาจทำให้ต้องเริ่มงานกันใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นปัญหาในการทำงานศิลปะเป็นอย่างมาก ดังนั้นการวาดรูปหรือการสร้างสรรค์งานในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการสร้าง แก้ไข ลบ อย่างที่กล่าวไว้แล้วนั้นมาช่วยให้เราสามารถทำงานศิลปะได้อย่างง่ายดายและสนุกไปกับการสร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ

งานเพ้นท์ ถือได้ว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งและอยู่ในขอบข่ายของงานจิตรกรรมที่มีลักษณะเป็นผลงานเป็นในทางที่สร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่สื่อถ่ายทอด สร้างความสนใจ ด้วยสีน้ำ สีน้ำมัน หรือสีฝุ่น เขียนหรือระบายให้เป็นสื่อ เพื่อให้ผู้ดูมีความเข้าใจในทฤษฎีสีและการใช้สีโดยเฉพาะในเรื่องของสี นับว่ามีความสำคัญยิ่งต่องานเพ้นท์เป็นอย่างมาก เนื่องจากวัสดุประเภทสีสามารถสัมผัสด้วยตา ดังนั้นสีย่อมมีอิทธิพลเหนือมนุษย์ทุกขณะ งานเพ้นท์เป็นกระแสที่ได้รับความสนใจและนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแสดงสินค้า การแสดงโชว์ต่างๆ ผู้ที่เพ้นท์จึงต้องมีความสามารถและความชำนาญเป็นอย่างมาก

จุดมุ่งหมายของศิลปินผู้สร้าง

ได้แก่ เป้าหมายที่จิตรกรต้องการให้จิตรกรรมสนองผลประโยชน์ทางด้านใดด้านหนึ่ง เช่น บรรยายด้านความเชื่อทางศาสนา บรรยายเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ และบรรยายประวัติความเป็นมาของมนุษย์ ซึ่งลักษณะรูปแบบก็มักจะคล้ายตามความต้องการของผู้อุปการะศิลปิน หรือพระมหากษัตริย์โดยตรง นอกจากนี้ยังสนองผลประโยชน์ทางด้านความคิดของศิลปินโดยตรง เช่น ใช้จิตรกรรมเป็นสื่อเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของความเชื่อ ความศรัทธา ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ตกแต่งฝาผนัง โบสถ์ วิหาร เป็นต้น หรือเพื่อเป็นแนวทางในการสั่งสอนคนรุ่นหลัง